Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Din 25 mai 2018 intră în vigoare Regulamentul UE 2016/679 cu privire la protecția datelor persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Deoarece colectăm datele tale personale, dorim să te informăm în ce scopuri le folosim și care sunt drepturile de care dispui conform Regulamentului.

Cine este entitatea care prelucrează datele tale personale ?

Potrivit Regulamentului (denumit în continuare GDPR), este operator („Operatoriul”) de date cu caracter personal :

Compania SC Tech 13 Connections Trading SRL, societate română cu personalitate juridică, cu sediul în STR. VORONET, NR. 12, BL. D7, SC. 1, AP. 1, SECTOR 3, BUCURESTI si Punct de lucru BD. Decebal, Nr. 11, Bl. S14, Sc. 2, Et. 1, Ap. 26, SECTOR 3, BUCURESTI  avand nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/17484/16.10.2017 și CUI 38356537

Care sunt date personale prelucrate ?

Datele tale personale pe care le colectăm și prelucrăm sunt: numele și prenumele, domiciliul (adresa poștală pentru livrare si/sau facturare), adresa de e-mail, numărul de telefon, codurile de identificare client/identificator online, datele de facturare (în cazul finalizării unei comenzi), informațiile bancare (în cazul efectuării unui retur/ramburs de plată) și contul de social media. Aceste date au fost sau sunt colectate în relația comercială desfășurată în trecut sau care este în curs de desfășurare și pentru care ți-ai exprimat consimțământul potrivit legislației în vigoare. Depunem toate eforturile să păstrăm aceste date în deplină siguranță și să le folosim doar în scopurile permise de lege și de tine. În orice moment te poți răzgândi și ne poți solicita să ștergem datele tale din baza noastră de date, ca urmare a retragerii acordului tău exprimat anterior. Ai posibilitatea de a contacta Responsabilul privind Protecția Datelor la nivelul SC Tech 13 Connections Trading SRL la adresele de mai sus și la adresa de e-mail: pd@megavoucher.ro

Vă oferim și posibilitatea de a vă înregistra în platforma megavoucher.ro prin contul dvs Facebook sau Google. Dacă optați pentru una dintre aceste variante, veți fi direcționați către o pagină administrată de Facebook Inc / Google LLC, unde aceștia vă vor informa cu privire la transferul datelor dvs. către megavoucher.ro. Puteți consulta politicile de confidențialitate Facebook, respectiv Google, folosind următoarele link-uri:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://policies.google.com/privacy

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web  pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

În ce scopuri sunt prelucrate datele personale ?

Procesăm datelor tale cu caracter personal în scopuri legitime, cum ar fi cel al desfășurării activităților comerciale (de vânzare/cumpărare prin intermediului site-ului www.megavoucher.ro și prin plasarea comenzilor în contul online creat de tine sau în curs de creare a acestuia) sau în scop de marketing și statistică (prin care transmitem către tine mesaje comerciale proprii, cum ar fi: informații cu privire la existența unor campanii promoționale, prezentări online de produse și noutăți în funcție de istoricul tău de navigare, transmitere de news-info pentru produse în cadrul companiei).

Conform dispozițiilor legii naționale (Lg. 677/2001) și a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) avem obligația să administrăm datele tale cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Care este temeiul de prelucrare a acestor date ?

Temeiul pentru care colectăm și administrăm datele tale personale este în primul rândconsimțământul tău, acordat cu prilejul creării contului online și al validării acestuia, prin solicitarea de a fi devenit client megavoucher.ro. Totodată, temeiul este și unul legal și/sau contractual, și are la bază raportul comercial ce a luat naștere între tine și compania SC Tech 13 Connections Trading SRL, prin plasarea comenzii și efectuarea plăților produselor comandate, prin efectuarea de retururi ale produselor neconforme și/sau refuzate etc., dar și un temei legitim, necesar și indispensabil desfășurării activităților comerciale și economice ale companiei SC Tech 13 Connections Trading SRL, prevăzut de Regulament.

Pentru cât timp sunt colectate datele personale ?

Datele personale colectate de SC Tech 13 Connections Trading SRL vor fi prelucrate în atingerea scopului comercial specific desfășurării activității comerciale:

 • pe toată durata executării contractului/execuției comenzii/raportului comercial;
 • ulterior finalizării raportului comercial/încetării contractului, pentru o perioadă de 3 ani;
 • ulterior expirării perioadei de 3 ani, în cazul în care păstrarea datelor personale colectate este necesară în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu, însă fără a depăși durata maximă prevăzută de aceasta.

Perioada de-a lungul căreia procesăm/prelucrăm datele tale personale în scop de marketing & statistică, având temei consimțământul tău valabil, începe de la acordarea consimțământului și se încheie la retragerea sa.

Drepturi cu privire la prelucrarea datelor personale și dreptul de petiție sau plângere

Conform Regulamentului, în calitate de client megavoucher.ro ai 8 drepturi, care se referă la:

 • dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale pe care le prelucrăm;
 • dreptul de acces la datele personale prelucrate/administrate;
 • dreptul la rectificarea datelor prelucrate și/sau administrate;
 • dreptul de ștergere a datelor prelucrate atunci când acestea nu mai sunt necesare, sau consimțământul a fost retras, sau a existat o prelucrare ilegală etc;
 • dreptul la restricționarea datelor personale;
 • dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automată;
 • dreptul la portabilitatea datelor către alt Operator;
 • dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat ce include dreptul de a se opune prelucrării datelor personale.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute anterior, în calitate de client al companiei SC Tech 13 Connections Trading SRL ai dreptul de a adresa o cerere scrisă, datată și expediată la adresa pd@megavoucher.ro prin care să-ți exerciți în mod just și licit dreptul tău de intervenție garantat, privind:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legislatiei naționale (Lg. 677/2001) și ale Regulamentului UE 679/2016, putând fi exercitat pentru toate acțiunile sus menționate în special când datele sunt incomplete sau inexacte;
 • anonimizarea datelor cu caracter personal;
 • notificarea către terțe părți cărora le-au fost prezentate/dezvăluite datele, cu condiția ca această notificare să nu presupună un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Date personale transmise către alți destinatari

Pentru a-ți oferi servicii și produse cât mai competitive, pentru a livra comenzile pe care le inițiezi, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin Companiei SC Tech 13 Connections Trading SRL sau în alte scopuri legitime, este posibil să transmitem datele tale personale către autorități publice, organe judiciare, birouri notariale, parteneri și/sau furnizori externi, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne totodată că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor tale (spre exemplu, clauze contractuale standard, existența unor reguli corporatiste obligatorii etc).